24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Veelgestelde vragen

EUROP&I is agent voor de Shipowners’ Club uit London. Dit betekent dat EUROP&I, doormiddel van een gedelegeerde bevoegdheid, zelfstandig risico’s beoordeelt en in dekking neemt namens en op naam van de Shipowners’ Club. Als onderdeel van de DUPI Underwriting Agencies hebben de Underwriters van EUROP&I de beschikking over meer dan vijfentwintig jaar ervaring en expertise in de P&I branche.

De Shipowners’ Club, opgericht in 1855, is een van de oudste P&I Clubs ter wereld. De Club maakt deel uit van de 13 leden van de International Group of Protection and Indemnity (P&I) Clubs. Gezamenlijk verzekeren deze Clubs 90% van het wereldtonnage. Als onderlinge is het uitgangspunt van de Club altijd het belang van de leden, de polishouders.

Een onderlinge verzekeraar verzekert de risico’s die het accepteert tegen kostprijs, ze heeft geen aandeelhouders die ze tevreden moet stellen met een bepaald winstpercentage. Claims afhandeling wordt eveneens gedaan met de onderlinge gedachte in het achterhoofd, dus geen onnodig lange en ingewikkelde procedures.

We bieden P&I dekking aan voor alle schepen die volgens de registers de Europese binnenwateren als vaargebied hebben, daarnaast bieden we dekking aan schepen die estuair en short sea varen met als doel de binnenwateren te bereiken. Dit houdt in dat wij onder andere dekking bieden aan tankers, droge lading schepen, passagiersschepen, duwboten en bakken, containerschepen, varende kranen, baggerschepen, zandzuigers etc, etc…

Ja, de Shipowners’ Club Rules en de Inland Craft Liability Insurance voorwaarden zijn gelijk aan elkaar, dekking onder de één staat feitelijk gelijk aan dekking onder de ander. Om dit te waarborgen worden de jaarlijkse wijzigingen van de Club Rules ook vertaald naar de Inland Craft Liability Insurance voorwaarden. De Inland Craft Liability Insurance voorwaarden en de club rules zijn dan ook altijd up-to-date.

Op het moment dat ziekte of verwonding van de bemanningslid niet gedekt is onder de nationale (verplicht) ziektekostenverzekering nemen wij deze aansprakelijkheden op ons. Dit heeft enkel betrekking op de verwondingen en/of ziekte die het directe gevolg zijn van de werkzaamheden aan boord. Afdrachten voor lijfrentes en aanvullend pensioenen vallen hier niet onder. In het geval dat de ziektekostenverzekeraar haar kosten op u komt verhalen zullen wij deze aanspraken op ons nemen.

Ja. Indien u aansprakelijk gehouden wordt voor claims die ontstaan op het moment dat de bemanning van of naar het schip reist, voorafgaand aan of na hun werkzaamheden. Claims die aan de wal ontstaan op het moment dat de bemanning aan wal werkzaamheden voor het schip uitvoert en u hiervoor aansprakelijk bent, worden eveneens door ons gedekt.

Onze polis ziet er op toe dat het excess, dat niet onder uw H&M polis (NBCP) wordt gedekt, voor RDC/FFO opgevangen wordt. Dit betekent dat wij de schade vergoeden vanaf het moment dat uw H&M verzekeraar haar maximale uitkering heeft uitgekeerd. De H&M dekking is in deze het eigen risico.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen.