24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Uitgebreide dekkingen

Uitgebreide sleepdekking

In het geval dat u sleepcontracten aangaat die niet gesloten worden op “knock-for-knock” voorwaarden kunt u, bij DUPI Euro P&I, extra dekking afnemen om u te beschermen tegen aansprakelijkheden die buiten de standaard dekking vallen. Deze dekking is van toepassing op zowel zaak- als persoonsschade waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden, zelfs als ze het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij. Deze dekking is onder andere inclusief RDC/FFO; aansprakelijkheid voor de lading aan boord van het gesleepte schip; wrak opruiming van het gesleepte schip; lading of eigendommen op het gesleepte schip die het eigendom zijn van, of gelieerd zijn aan het eigendom of het management van het verzekerde schip.

 

Tijdige levering van lading

Dekking voor de extra kosten die gemaakt zijn voor het afleveren van de lading als gevolg van een gedekte casco schade.

 

Juridische bijstand

De FD&D polis dekt juridische, en andere gemaakte kosten, die direct betrekking hebben op het vaststellen en verdedigen van gedekte P&I claims. Juridische kosten ter verdediging van uw claims met betrekking tot de aanschaf, sloop/afvoer of uw belang in het schip zijn eveneens gedekt. Euro P&I heeft algehele bevoegdheid om zaken te behandelen op een wijze die zij raadzaam acht.