24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Standaard P&I dekking

  • Crew, passagiers en derden: Dood en letsel met betrekking tot de crew, passagiers en derden vallen onder de standaard dekking.
  • Lading: Verlies, tekortkoming, schade of andere lading aansprakelijkheden voortvloeiende uit het vervoer van de lading.
  • Zaakschade: Verlies of schade van/aan de apparatuur, brandstoffen en andere eigendommen die zich aan boord bevinden.
  • Vervuiling en boetes: Verlies, schade, kosten en onkosten als gevolg van milieuschade.
  • Slepen: De sleep van een verzekerd vaartuig op basis van de in het verkeer gebruikelijke sleepconditiën.
  • Wrak opruiming: Kosten en onkosten als direct gevolg van de verplichting een vaartuig te bergen, verwijderen, lichten vernietigen en/of markeren.
  • Averij grossen: Het lading aandeel van averij grossen, speciale of bergingskosten die juridisch niet te verhalen zijn op basis van het vervoerscontract.
  • Stremming: Compensatie voor financiële verliezen geleden als gevolg van vertraging van het vaartuig.
  • Dekking voor motorvoertuigen: Dekking voor de aansprakelijkheid voor de schade ontstaan aan motorvoertuigen aan boord van het vaartuig, niet zijnde lading.
  • Aanvaring: Aanvaring met andere vaartuigen en zaken zoals steigers, kades en werven welke niet onder de cascopolis gedekt zijn.