24/7 emergency number +31 10 790 15 55

Aanvullende dekkingen

Specialist operations

Deze additionele dekking verzekert werkzaamheden als:

  • dredging
  • constructie van werken
  • installatie van werken
  • onderhoud aan werken

De hierboven genoemde werkzaamheden zijn in principe niet gedekt onder standaard P&I, ze vallen buiten de gangbare werkzaamheden en vormen een toegevoegd risico. De risico’s die hieruit voortvloeien zijn bij ons gedekt onder de noemer “spec ops” ofwel specialist operations. De gangbare dekking onder deze toevoeging is € 2,500,000, uitbreiding naar een hogere limiet is echter mogelijk.

 

Contractuele aansprakelijkheden

Deze additionele dekking verzekert risico’s die voortvloeien uit contracten en die niet standaard gedekt zijn onder de P&I verzekering. Deze risico’s vloeien voort uit het contract dat u met uw wederpartij sluit en die uw risicoaansprakelijkheid verhoogt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Dood of lichamelijk letsel
  • Verlies van- of schade aan de lading
  • Vervuiling
  • Afstand doen van het recht tot limitering van aansprakelijkheid
  • Wrak opruiming

De dekking voor deze aansprakelijkheden kan, voor ieder contract, separaat worden ingesloten tot een jaarlijks limiet van € 10,000,000.